Πως μπορείτε να κάνετε το ακίνητό σας τουριστικό κατάλυμα

Δυνατή είναι πλέον η μίσθωση οποιουδήποτε είδους κατοικίας ή διαμερίσματος σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, για χρονικό διάστημα λιγότερο του ενός μήνα προς οποιονδήποτε τρίτο, Έλληνα ή αλλοδαπό, για την προσωρινή διαμονή του ή για παραθεριστικούς σκοπούς, χωρίς να θεωρηθεί (το ακίνητο) τουριστικό κατάλυμα.

Ειδικότερα, στο νόμο 4336 (Συνταξιοδοτικές διατάξεις ? Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης ΦΕΚ Α 94), που ψηφίστηκε τον Αύγουστο, αναφέρεται ότι από την 1η Νοεμβρίου 2015 καταργούνται η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ Α 155) και η παράγραφος 7 του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ Α 118). Αυτό σημαίνει ότι καταργείται το όριο μίσθωσης των 30 ημερών για τουριστική κατοικία.

Αναλυτικά, στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014, καθώς και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, όπως τροποποιήθηκε με την περ. 2 της υποπαραγράφου ΙΔ1 του ν. 4254/2014 αναφερόταν ότι «ακίνητο που εκμισθώνεται για προσωρινή διαμονή του μισθωτή για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) ημερών θεωρείται τουριστικό κατάλυμα».

Σημειώνεται πως οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του νέου νόμου και ενδιαφέρονται να εκμισθώσουν το ακίνητό τους έχουν την ελάχιστη υποχρέωση, σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, να προχωρήσουν στην εμπρόθεσμη ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων της μισθώσεως αυτής μέσω διαδικτυακής εφαρμογής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr και την εντεύθεν λήψη του μοναδικού αριθμού καταχώρησης της μίσθωσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι μισθωτές από το εξωτερικό μπορούν ήδη να συνάψουν συμβόλαια μισθωτηρίου χωρίς τη χρήση ΑΦΜ, παρά μόνο με την επίδειξη του διαβατηρίου τους.

Προβολή ΑκινήτουΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


Προτεινόμενα