Οδηγός Πώλησης Ακινήτου

Βήμα 1 Επιλογή μεσιτικού γραφείου
Η επιλογή της κατάλληλης εταιρίας που θα προωθήσει το ακίνητό σας, είναι πολύ σημαντική για την πώληση του. Το γραφείο μας καθώς θεωρείται η πλέον αξιόπιστη και κορυφαία στο χώρο των κτηματικών συναλλαγών, έχει πρόσβαση στο μεγαλύτερο ποσοστό των πιθανών αγοραστών. Μέσα σπό τις στρατηγικές προώθησης που διαθέτουμε, είμαστε απόλυτα αφοσιωμένοι στο να προσελκύσουμε σοβαρούς αγοραστές και να ταιριάξουμε τα κριτήριά τους με το ιδανικό ακίνητο. Με τη μεγάλη εμπειρία και τις γνώσεις μας μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή προβολή και τιμή για το ακίνητό σας.

Βήμα 2 Ακριβής εκτίμηση
Εμείς στο EstateGreek.gr, πιστεύουμε ότι το κλειδί για μία επιτυχημένη πώληση είναι να διαφημιστεί το ακίνητο στη σωστή τιμή, προκειμένου να προσελκύσει σοβαρό ενδιαφέρον από τους κατάλληλους πελάτες. Επειδή δραστηριοποιούμαστε αποκλειστικά στον Νομό Καβάλας, οι πλούσιες γνώσεις μας για την τοπική αγορά και τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της, είναι οι παράγοντες που καθορίζουν μια ρεαλιστική και ακριβή εκτίμηση του ακινήτου σας.

Βήμα 3 Παρουσίαση του ακινήτου σας.
Οι πρώτες εντυπώσεις είναι πολύ σημαντικές και αποτελούν το κλειδί για μία επιτυχημένη πώληση. Είναι καλό να κάνετε κάποιες μικρές εργασίες στο σπίτι που ίσως χρειάζεται να κάνετε όπως ένα απλό βάψιμο στους κυρίως χώρους του σπιτιού ή να απομακρύνετε κάποια πράγματα έτσι ώστε να αναδειχθεί η ιδιοκτησία σας. Τότε εμείς θα επισκεφτούμε το ακίνητό σας προκειμένου να κάνουμε επαγγελματική φωτογράφιση και λεπτομερή περιγραφή του ακινήτου σας και το πρώτο βήμα για την πώληση του ακινήτου σας έχει ολοκληρωθεί.

Βήμα 4 Προώθηση του ακινήτου σας
Η αναζήτηση του σωστού αγοραστή για το ακίνητό σας είναι ο βασικός μας στόχος και προς αυτό το σκοπό έχουμε πολλές στρατηγικές προώθησης προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε την προβολή του, με πολλούς τρόπους. Επίσης καμπάνιες προώθησης μέσω emails.

Βήμα 5 Επίσκεψη με πιθανούς αγοραστές συνοδεία μας
Όλες οι επισκέψεις πιθανών αγοραστών γίνονται συνοδεία μας και προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν, θα χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις μας προκειμένου να πουληθεί το ακίνητό σας από την πρώτη φορά.

Βήμα 6 Λαμβάνετε μια προσφορά
Αφού βρούμε τον κατάλληλο αγοραστή θα προσπαθήσουμε ώστε να σας δοθεί μια δίκαιη και ρεαλιστική προσφορά και εξασφαλίζοντας ότι ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε συμφωνία, ενημερώνοντάς σας για τυχόν ειδικές συνθήκες.

Βήμα 7 Αποδέχεστε την προσφορά
Με την μεγάλη μας εμπειρία και δεδομένου ότι είμαστε νομικά δεσμευμένοι να ενεργούμε και εκ μέρους του αγοραστή και εκ μέρους του πωλητή, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να διαπραγματευτείτε την τιμή αγοράς καθώς και αν υπάρχουν τυχόν χρονοδιαγράμματα σχετικά με την αγοραπωλησία. Σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχει νομική υποχρέωση είτε από τον αγοραστή είτε από τον πωλητή και μέχρι να υπογραφεί το τελικό συμβόλαιο.

Βήμα 8 Προσύμφωνο
Σε αυτό το στάδιο ετοιμάζεται και υπογράφεται και από τα δύο μέρη, συνήθως από τους δικηγόρους του αγοραστή και του πωλητή ένα προσύμφωνο που λαμβάνει χώρα στο Συμβολαιογραφείο. Αυτό δεσμεύει και τα δύο μέρη ως προς την τιμή και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αγοράς. Την ίδια περίοδο υπογραφής του προσυμφώνου ο αγοραστής πληρώνει μια συμφωνηθείσα προκαταβολή που συνήθως είναι το 10%-15% της τελικής τιμής αγοράς. Αυτή η προκαταβολή είναι επιστρέψιμη σε περίπτωση που ο δικηγόρος του αγοραστή βρει κάποιο κώλυμα από τον έλεγχο που διενέργησε. Ωστόσω αν ο αγοραστής επιθυμεί να αποσυρθεί από τη συμφωνία, για οποιοδήποτε άλλο λόγο, η προκαταβολή παρακρατείται.

Βήμα 9 Τελικό Συμβόλαιο και Ολοκλήρωση
Ο Συμβολαιογράφος μαζί με τους δικηγόρους και των δύο μερών θα συντάξει το Τελικό Συμβόλαιο πριν την ολοκληρωση. Το τελικό Συμβόλαιο θα συμπεριλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες και τις πληροφορίες σχετικά με το ακίνητο προς πώληση. Την ημέρα του τελικού συμβολαίου υπογράφονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα και από τα δύο μέρη ή τους δικηγόρους τους, καταβάλλεται το υπόλοιπο της τιμής και το Συμβόλαιο ολοκληρώνεται.

Προβολή ΑκινήτουΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


Προτεινόμενα