Μεσιτική Αμοιβή

Σύμφωνα με τον Ν 4072/2012 (άρθρο 200) η μεσιτική αμοιβή ορίζεται:

 

Μεσιτική Αμοιβή από Ιδιοκτήτες για ΠΩΛΗΣΗ Ακινήτου:

 • Προμήθεια 2% + 23% ΦΠΑ επί της τελικής τιμής πώλησης του ακινήτου - οικοπέδου - αγροτεμαχιου κτλ, όταν αυτό βρίσκεται στο Νομό Καβάλας.
 • Προμήθεια Κατόπιν Συμφωνίας + 23% ΦΠΑ επί της τελικής τιμής πώλησης του ακινήτου - οικοπέδου - αγροτεμαχιου κτλ, όταν αυτό βρίσκεται εκτός του Νομού Καβάλας.

 • Για ακίνητα αξίας μικρότερης των 50.000 ευρώ ισχύει ελάχιστη αμοιβή 1.000 ευρώ από τον πωλητή.

 

Μεσιτική Αμοιβή από Αγοραστές για ΠΩΛΗΣΗ Ακινήτου:

 • Προμήθεια 2% + 23% ΦΠΑ επί της τελικής τιμής πώλησης του ακινήτου - οικοπέδου - αγροτεμαχιου κτλ, όταν αυτό βρίσκεται στο Νομό Καβάλας.
 • Προμήθεια Κατόπιν Συμφωνίας + 23% ΦΠΑ επί της τελικής τιμής πώλησης του ακινήτου - οικοπέδου - αγροτεμαχιου κτλ, όταν αυτό βρίσκεται εκτός του Νομού Καβάλας.
 • Για ακίνητα αξίας μικρότερης των 50.000 ευρώ ισχύει ελάχιστη αμοιβή 1.000 ευρώ από τον πωλητή.
 • Για αγορές ή πωλήσεις με τιμές άνω των 500.000 ευρώ γίνεται ειδική συμφωνία.

 

Μεσιτική Αμοιβή από Ιδιοκτήτες για ΜΙΣΘΩΣΗ Ακινήτου:

 • Προμήθεια 1/2 (μισό μίσθωμα - ενοίκιο) + 23% ΦΠΑ επί της τελικής τιμής ενοικίασης του ακινήτου (για κατοικία και όχι επαγγελματική χρήση).
 • Προμήθεια 1 (ένα μίσθωμα - ενοίκιο) + 23% ΦΠΑ επί της τελικής τιμής ενοικίασης του ακινήτου (για επαγγελματική χρήση, γραφεία, καταστήματα, αποθήκες κτλ).

 

Μεσιτική Αμοιβή από Ενοικιαστές για ΜΙΣΘΩΣΗ Ακινήτου:

 • Προμήθεια 1/2 (μισό μίσθωμα - ενοίκιο) + 23% ΦΠΑ επί της τελικής τιμής ενοικίασης του ακινήτου (για κατοικία και όχι επαγγελματική χρήση).
 • Προμήθεια 1 (ένα μίσθωμα - ενοίκιο) + 23% ΦΠΑ επί της τελικής τιμής ενοικίασης του ακινήτου (για επαγγελματική χρήση, γραφεία, καταστήματα, αποθήκες κτλ). 
Προβολή ΑκινήτουΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


Προτεινόμενα