Αποκλειστικότητα

Αποτελεί τη συνηθέστερη διεθνώς εντολή ανάθεσης σύμφωνα με την οποία ορίζεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ισχύος της εντολής. Κατά τη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήματος το κτηματομεσιτικό μας γραφείο αναλαμβάνει αποκλειστικά την προβολή και προώθηση του συγκεκριμένου ακινήτου. Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος και εφόσον δεν έχει ακόμη πωληθεί ή ενοικιασθεί το ακίνητο το κτηματομεσιτικό μας γραφείο παύει κάθε εργασία προώθησης του ακινήτου εκτός κι αν η εντολή ανανεωθεί με νέα προθεσμία.  • Αποφεύγετε τη διαδικασία ενημέρωσης και συνεννόησης με άλλα μεσιτικά γραφεία, καθώς η εταιρεία μας είναι ανοιχτή σε κάθε συνεργασία με άλλα κτηματομεσιτικά γραφεία, τα οποία ενημερώνονται αποκλειστικά για τα ακίνητα που διαχειριζόμαστε.
  • Αν το ίδιο ακίνητο υποδεικνύεται από πολλά κτηματομεσιτικά γραφεία συνήθως χάνει μέρος της αξίας του και ο ιδιοκτήτης μέρος της διαπραγματευτικής του δύναμης.
  • Επενδύουμε στο ακίνητο σας εκμεταλλευόμενοι δοκιμασμένα marketing plans που θα επιλέξουμε μαζί.
  • Η πώληση ενός ακινήτου απαιτεί δυναμική προώθηση. Αυτή είναι δυνατή στην περίπτωση της αποκλειστικής εντολής ανάθεσης με αποτέλεσμα να επενδύουμε και εμείς στην προώθηση του ακινήτου σας.
  • Η προώθηση των ακινήτων και ιδίως, των πιο αξιόλογων, απαιτεί λεπτούς και διακριτικούς χειρισμούς καθώς δεν αξιολογείται θετικά η εντατική και ανεξέλεγκτη προώθησή τους.

Προβολή ΑκινήτουΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


Προτεινόμενα